Նորություններ

Ուրախ ենք ձեզ հետ կիսվել մեր աշխատանքի արդյունքների, ընկերության նորությունների մասին և տրամադրել ժամանակին զարգացումներ և անձնակազմի նշանակման և հեռացման պայմաններ: